Rozważanie do Orędzie iz Medziugorje, 25. wrzesień 2003r.

PRAGNĘ WAS PROWADZIĆ DO SERCA MEGO SYNA JEZUSA


 

Orędzie iz Medziugorje, 25. wrzesień 2003r. [O]

Drogie dzieci! Również dzisiaj wzywam was, abyście przybliżyli się do mojego serca. Jedynie tak zrozumiecie dar mojej obecności tu - pośród was. Dziatki, pragnę was prowadzić do serca mojego Syna Jezusa. Ale wy się opieracie i nie chcecie otworzyć waszych serc na modlitwę. Dziatki, ponownie wzywam was, nie bądźcie głusi, ale zrozumcie moje wezwanie, które służy waszemu zbawieniu. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Matka Maryja również dziś wzywa swoje dzieci, by usłyszały Jej wezwanie. Nie wzywa nas wczoraj, jutro, ale dzisiaj, w tej chwili, bo jest to najważniejszy moment naszego życia. Nie możemy zatrzymać ani życia ani czasu. Zmierza ono ku końcowi, czy też ku początkowi. A Matka chce, abyśmy zaczęli się przygotowywać na wieczność. Od naszej dzisiejszej decyzji zależy nasza przyszłość, nasza wieczność. Boże „dziś” odbija się echem w całym Piśmie Świętym, a dzięki Maryi aż po dzień dzisiejszy, po nasze „dziś”.

Matka wzywa nas do swego Niepokalanego, Świętego i Matczynego Serca. To jest Serce, które kochało Jezusa, wierzyło Jezusowi i to samo Serce kocha nas. Maryja tyle razy mówi: „Chcę was prowadzić do mego Syna Jezusa” A droga, która prowadzi do Jezusa jest drogą wiary i modlitwy, do której wzywa nas Maryja.

Maryja dobrze zna pragnienia ludzkiego serca. Dobrami materialnymi, dobrym jedzeniem i piciem, wygodami i używkami nie możemy oszukać serca. Potrzebujemy innego pokarmu, który daje nam Bóg. Potrzebujemy Słowa Bożego i miłości. Dziś również człowiek bardziej pragnie Boga i czystej miłości aniżeli dóbr materialnych. I nic poza Bogiem nie zadowoli człowieka, nie wypełni pustki, nie wyzwoli z niepokoju, niewoli, lęku i grzechu.

Katechizm Kościoła Katolickiego uczy nas: „Pragnienie Boga wpisane jest w serce człowieka, bo człowiek stworzony został przez Boga i dla Boga. Bóg nigdy nie przestaje przyciągać człowieka do siebie. Jedynie w Bogu człowiek odnajdzie prawdę i błogosławieństwo, których nieustannie szuka. Szczególnie ważnym elementem godności ludzkiej jest to, że człowiek wezwany jest do jedności z Bogiem, gdyż od samej chwili stworzenia człowiek wezwany jest do dialogu z Bogiem, bo istnieje jedynie dlatego, że Bóg go stworzył z miłości i z miłości mu pomaga. Człowiek nie może żyć pełnią życia według prawdy, jeśli nie uzna tej miłości w wolności i jeśli nie zawierzy się swemu Stwórcy” (KKK 27).

Oprócz tego, że człowiek pragnie Boga, Bóg poprzez Maryję pragnie człowieka. Bóg pragnie uczynić człowieka radosnym, szczęśliwym, spełnionym, ale nie uczyni tego na siłę, czy batem, ale poprzez miłość, na którą wszyscy powinniśmy otworzyć serce.

Boże serce zostało przebite. Miecz boleści przeszył duszę i serce Maryi. Serce Jezusa i Maryi ciągle cierpi z powodu naszych grzechów: przekleństw, głuchoty i ślepoty, z powodu naszego opierania się i nieakceptowania. Pomimo tego Bóg nas wzywa gdyż nie może milczeć, kiedy Jego stworzenie – człowiek błądzi na bezdrożach.

Bóg nie zrezygnował z człowieka, nie rezygnujmy więc z Boga, bo przez to zrezygnujemy z samych siebie i z życia.

Niech w nas i poprzez nas na świecie realizowane jest pragnienie Maryi, które wypowiedziała w jednym z orędzi: „Pragnę, by serce Jezusa, moje i wasze było jednym sercem miłości”.

o. Ljubo Kurtović OFM
Medziugorje, 26 września 2003 r.


Dla porównanii z innou językovou verzijou

Aby Bóg żył w waszych sercach, musicie kochać.

`