Orędzie iz Medziugorje, 25. grudzień 2003r. - Coroczne objawienie Matki Bożej Jakovowi


 

Orędzie iz Medziugorje, 25. grudzień 2003r. [O] - Coroczne objawienie Matki Bożej Jakovowi

Objawienie zaczęło się o 15:15 i trwało 8 min. Matka Boża przekazała następujące orędzie:
Drogie dzieci! Dziś, kiedy Jezus w szczególny sposób pragnie wam darować swój pokój, wzywam was byście modlili się o pokój w swoich sercach. Dzieci, bez pokoju w sercach nie możecie odczuć miłości i radości narodzenia Jezusa. Dlatego dziatki, dziś w szczególny sposób, otwórzcie swoje serca i zacznijcie się modlić. Jedynie poprzez modlitwę i całkowite oddanie wasze serce będzie wypełnione miłością i pokojem Jezusa. Błogosławię was moim matczynym błogosławieństwem.
Dla porównanii z innou językovou verzijou

Aby Bóg żył w waszych sercach, musicie kochać.

`