Rozważanie do Orędzie iz Medziugorje, 25. grudzień 2003r.

WSZYSTKICH WAS KOCHAM


 

Orędzie iz Medziugorje, 25. grudzień 2003r. [O]

Drogie dzieci! Również dziś błogosławię was wszystkich z moim Synem Jezusem na ręku i niosę wam Tego, który jest Królem Pokoju, by dał wam swój pokój. Dziatki jestem z wami i kocham was wszystkich. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Najświętsza Maryja Panna, Królowa Pokoju zwraca się do nas słowami: „Drogie dzieci, również dziś…” Również dziś, przez te wszystkie lata i Boże Narodzenia Matka Pokoju przychodzi ze swoim Synem Jezusem– Królem Pokoju na ręku. Również dziś jak i w czasie pierwszych dni objawień, kiedy wizjonerzy, wtedy jeszcze dzieci zobaczyli Ją po raz pierwszy na wzgórzu Crnica, Matka Boża, nasza Matka niebieska przyszła z dziecięciem Jezus na ręku. Tak jakby chciała powiedzieć: Niosę wam Jezusa i prowadzę was do Jezusa. Czy potrzebujemy czegoś więcej? Dlatego powinniśmy pragnąć tego, co najwyższe, bo Bóg nie chce dać nam trochę, ale wszystko, nie życie byle jakie, ale życie z Nim. A życie to zaczyna się już tu.

Nikt nie mógł przypuszczać ile serc przez te wszystkie lata przeżyje tu swoje spotkanie z Bogiem, nowe narodzenie, przemianę. Tak jest i teraz. Ale równocześnie nie możemy ani zmierzyć ani wyobrazić sobie siły i głębi miłości Bożej i cierpliwości dla człowieka. Bóg jest cierpliwy i czeka na człowieka, aż w końcu uwierzy, aby Bóg dał mu siebie samego. Dlatego w czasie Bożego Narodzenia ważne jest abyśmy nie czekali na coś, ale na kogoś. Matka Boża też nie przynosi nam czegoś, bo pokój to nie coś, ale ktoś. Jest to osoba, która nosi imię Króla Pokoju – nowonarodzony Jezus Chrystus. Nie zadowalajmy się przeciętnością, nijakością, tradycją i zwyczajami towarzyszącymi Bożemu Narodzeniu, ale szukajmy tego co jest istotą świąt. Jeżeli o tym pamiętamy wszystko nabierze sensu. I uroczysty strój i ucztowanie i wszystkie ozdoby towarzyszące Bożemu Narodzeniu. Tak jak mówi jedno powiedzenie: „Po co ci szybkość jeśli nie masz celu?” Tak też się dzieje z naszą wiarą. Po co nam zwyczaje religijne jeśli nie wiemy na czym się opierają i jaki jest ich istota i sens?

Boże Narodzenie to dzień Jezusa i nasz. To święto, uroczystość uczynił dla nas. On – Król Pokoju nie przyszedł na świat tylko po to by żyć z ludźmi, ale by za nas umrzeć, aby na zawsze pozostać z nami jako Emanuel – Bóg z nami. Bóg uczynił to dla ludzi i dla naszego zbawienia.

Jedynie maluczcy i pokorni odkrywają Boga. Tylu maluczkich i pokornych odkryło Jezusa poprzez Maryję i Jej bliskość pośród nas. Jedynie pokorni widzą, że dziecięce serce widzi dalej niż serce dorosłego człowieka. Ale i dorośli mogą mieć serce dziecka. Ludzie pokorni, z sercem dziecka widzą, że pośród nas dokonało się coś niewiarygodnego, coś podniosłego. Również w to Boże Narodzenie Jezus przychodzi, by nam powiedzieć, że winy są nam odpuszczone, bo Bóg nam przebaczył, przyszedł, aby wyprowadzić nas z ciemności, niepokoju i zagubienia. Wszedł do naszych grobów, aby wprowadzić nas do życia. Wszedł w naszą nienawiść, aby wprowadzić nas do miłości. Jezus Chrystus jest w istocie Bożym Narodzeniem. Bóg przez Ducha Świętego zstąpił na ziemię, poczęty w łonie Najświętszej Maryi Panny. Również dziś przychodzi do nas poprzez Maryję.

Patrząc na każde dziecko, więc i na Dziecię Jezus w żłóbku, które wygląda tak słabe, kruche. Jak i Jego Kościół – słaby, ludzki, grzeszny. Ale pod tym, co widać ukrywa się niezwyciężona siła Nieba, która chce żyć w każdym z nas jeśli pozwolimy, by do nas przyszła. Maryja Królowa Pokoju nie wiadomo, po raz który mówi nam: „Jestem z wami i wszystkich was kocham”. Wszystkich nas kocha bez względu na to czy nam się to podoba czy nie, czy Ją przyjęliśmy czy nie. Jeśli Ją przyjmiemy będzie to z pożytkiem dla naszego zbawienia, nowym życiem dla nas i naszych bliźnich. Prośmy Pana, aby się to stało.

o. Ljubo Kurtović, OFM
Medziugorje, 26 grudnia 2003 r.


Dla porównanii z innou językovou verzijou

Aby Bóg żył w waszych sercach, musicie kochać.

`