Rozważanie do Orędzie iz Medziugorje, 25. marzec 2004r.

POKAŻCIE SWOJĄ MIŁOŚĆ DO UKRZYŻOWANEGO


 

Orędzie iz Medziugorje, 25. marzec 2004r. [O]

Drogie dzieci! Również dziś was wzywam, abyście się otworzyli na modlitwę. Dziatki, otwórzcie wasze serca, szczególnie teraz w tym czasie łaski i pokażcie swoją miłość do Ukrzyżowanego. Tylko w ten sposób odkryjecie pokój i modlitwa z waszego serca popłynie na świat. Dziatki, bądźcie przykładem i bodźcem do czynienia dobra. Jestem blisko was i wszystkich was kocham. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Najświętsza Maryja Panna rozpoczyna również dzisiejsze orędzie, tak jak i wiele innych od wezwania: „Drogie dzieci, otwórzcie się na modlitwę”. W czasie minionych lat objawień Maryja uczyła nas i uczy, abyśmy umieścili modlitwę na pierwszym miejscu i abyśmy się modlili, dopóki modlitwa nie stanie się dla nas radością. Nie ma innej drogi do Boga jak tylko modlitwa. Droga ta wydaje się nam trudna i niezbyt interesująca tak, jak ciężkie i wymagające jest wszystko to, co jest wartościowe i drogocenne w naszym życiu. Człowiek z natury rzeczy nie łatwo decyduje się na modlitwę. Natura człowieka jest zraniona i skłonna do lenistwa, korzystania z życia i wybierania łatwiejszej drogi. Dlatego potrzebujemy zdecydowania i wysiłku tak względem modlitwy jak i względem tego wszystkiego, co dobre i pozytywne.

Dlatego potrzebujemy modlitwy i wszystkich środków, które daje nam Matka, abyśmy nie byli chorzy. Gdyby lekarz powiedział nam, żebyśmy brali lek, który jest gorzki, ale skuteczny, z pewnością byśmy go posłuchali. O ileż bardziej powinniśmy słuchać Niebieskiej Matki Maryi, która wie najlepiej, co jest nam w życiu potrzebne.

Ona wzywa nas wraz z Kościołem, zwracając uwagę na czas łaski. Jest to czas, w którym Bóg w szczególny sposób przychylny jest swemu ludowi, dlatego mówi: „Otwórzcie wasze serca. Módlcie się sercem. Pokażcie swą miłość do Ukrzyżowanego”.

Miejscem modlitwy jest serce, nasza modlitwa powinna płynąć z głowy do serca. Serce jest miejscem, do którego poprzez modlitwę pragniemy zaprosić Jezusa. Modlitwa sercem obejmuje całego człowieka, człowiek staje się modlitwą. Serce jest symbolem życia, miłości, wszystkiego co jest w nas szlachetne. Nasze wnętrze nie jest ubogie, lecz bogate, bo mieszka w nim Bóg. Im lepiej znamy Boga, bardziej możemy Mu wierzyć i bardziej Go kochać.

Dlatego Matka Maryja niestrudzenie wzywa nas, abyśmy przeżyli Bożą miłość, której Ona zawierzyła, którą żyje. To pragnienie doprowadza Ją do nas, abyśmy i my pragnęli i doświadczyli tego, co jest Jej udziałem dzięki Łasce Bożej.

Jezusa Ukrzyżowanego poznajemy jedynie poprzez miłość do nas. Poznajemy Jego Serce, które nas kocha. Serce Jezusa jest ciche i pokorne. On nas nie zmusza lecz pragnie, abyśmy przyszli do Niego z własnej woli. Bóg wymaga od nas jedynie zaufania, wiary. A Jezus chce dać swoje Serce jedynie tym, którzy przychodzą do Niego w ufności. On przychodzi do nas pierwszy. Powiedział to wyraźnie: „Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem” (J 15, 16). Jezus wierzy, że nasze grzeszne i zranione serce ma możliwość zbliżenia się do Jego Serca. Uczynił wszystko, aby pokazać nam swoją miłość i miłość swego Ojca. Również objawienia Matki Bożej, wezwania, proste matczyne orędzia są wyrazem Jezusowej miłości do nas, miłości, która o nas nie zapomina. Dlatego Matka Maryja w tym orędziu wzywa nas, abyśmy sercem spojrzeli na Ukrzyżowanego. Jest to Serce, które nie znało nienawiści, pychy ani zawiści, lecz jedynie miłość, którą obejmowało całą ludzkość i którą pragnie dotknąć twego i mego serca. Bóg został zraniony, by móc dotknąć naszych ran, by mógł przyjąć miłość nas ludzi zranionych. Bóg pragnie, abyśmy Go kochali, my –których On przyszedł zbawić. Jego Serce jest otwarte, aby darować i przyjmować miłość.

Również dziś Bóg wisi na krzyżu wraz z wszystkimi porzuconymi, prześladowanymi, odrzuconymi tego świata. Utożsamił się z najmniejszym z ludzi tego świata, aby go wskrzesić i wprowadzić do Swej chwały.

Tak jak Maryja jest z nami, tak i my bądźmy z Nią, a przez Nią z Jej Synem Jezusem i z innymi ludźmi.

o. Ljubo Kurtović OFM
Medziugorje 26 marca 2004 r.


Dla porównanii z innou językovou verzijou

Aby Bóg żył w waszych sercach, musicie kochać.

`