Orędzie iz Medziugorje, 25. czerwiec 2004r. - Coroczne objawienie Matki Bożej Ivance


 

Orędzie iz Medziugorje, 25. czerwiec 2004r. [O] - Coroczne objawienie Matki Bożej Ivance

Objawienie trwało 9 minut, Ivanka miała je w swoim domu rodzinnym. W czasie objawienia obecna była tylko najbliższa rodzina: mąż i troje dzieci. Matka Boża przekazała następujące orędzie:
Drogie dzieci! Módlcie się za te rodziny, które nie poznały miłości mego Syna. Przyjmijcie moje matczyne błogosławieństwo.
Matka Boża była radosna i obszerniej opowiadała Ivance o swoim życiu.
Dla porównanii z innou językovou verzijou

Aby Bóg żył w waszych sercach, musicie kochać.

`