Orędzie iz Medziugorje, 25. grudzień 2004r. - Coroczne objawienie Matki Bożej Jakovowi


 

Orędzie iz Medziugorje, 25. grudzień 2004r. [O] - Coroczne objawienie Matki Bożej Jakovowi

Objawienie zaczęło się o 14:30 i trwało 7 min. Matka Boża przekazała następujące orędzie:
Drogie dzieci! Dziś, w dniu łaski, z Dzieciątkiem Jezus na ręku, w szczególny sposób wzywam was, abyście otworzyli wasze serca i zaczęli się modlić. Dziatki, proście Jezusa, by narodził się w każdym sercu i by zapanował w waszym życiu. Proście Go o łaskę, byście mogli rozpoznać Go zawsze i w każdym człowieku. Dziatki, proście Jezusa o miłość, bo jedynie Bożą miłością możecie kochać Boga i wszystkich ludzi. Noszę was wszystkich w swoim sercu i daję wam swoje matczyne błogosławieństwo.
Dla porównanii z innou językovou verzijou

Aby Bóg żył w waszych sercach, musicie kochać.

`