Rozważanie do Orędzie iz Medziugorje, 25. luty 2005r.

UMIEŚĆCIE BOGA NA PIERWSZYM MIEJSCU


 

Orędzie iz Medziugorje, 25. luty 2005r. [O]

Drogie dzieci! Dziś wzywam was byście byli moimi wyciągniętymi rękoma w świecie, który umieszcza Boga na ostatnim miejscu. Dziatki, umieśćcie Boga na pierwszym miejscu w waszym życiu. Bóg będzie was błogosławił i da wam siłę, byście dawali świadectwo Boga miłości i pokoju. Jestem z wami i oręduję za wami. Dziatki, nie zapominajcie, że kocham was delikatną miłością. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Matka Boża dziś również nas wzywa. Wzywa nas, abyśmy byli Jej wyciągniętymi rękoma w tym świecie. Ona ofiarowała nam swoje ręce i serce. Pragnie, abyśmy wzięli Ją za rękę, otworzyli serca i słuchali Jej głosu, ponieważ spojrzenie poprzez nasze serca skierowane na Nią pomaga nam wytrwać na drodze, którą powinniśmy przejść, na drodze, którą przygotował nam Bóg. Matka Maryja przez nasze życie i działanie chce być obecna w naszych rodzinach, w naszych relacjach międzyludzkich, w naszych rozmowach. Nie oczekuje od nas abyśmy dokonywali jakichś wielkich dzieł. Przecież Ona sama też nic wielkiego nie zrobiła. Jej działanie przejawiało się w prostych, zwyczajnych pracach domowych. Małe i niewiele znaczące prace wykonywała z wielką miłością. Wielkość nie polega na dokonywaniu rzeczy wyjątkowych, ale na wykonywaniu codziennych prac z wielką miłością.

Małe, codzienne prace Maryja z miłością ofiarowywała Panu. Chciała się podobać Panu w skrytości swego życia. Jej wola była niezachwiana. Bóg był na pierwszym miejscu. Dlatego Jej życie było pełne. Dlatego jest naszą Matką i Nauczycielką. Jako Matka pragnie nas obudzić i nauczyć, że nie jest ważne, co robimy, ale jak to robimy.

Również w tym orędziu dodaje nam odwagi, żebyśmy Boga umieścili na pierwszym miejscu w naszym życiu. Gdy Bóg znajduje się na pierwszym miejscu wtedy wszystko inne również jest na właściwym miejscu. Największe zło polega na tym, że człowiek zapomniał o Bogu, a co się dzieje w życiu to są jedynie tego następstwa. Zadziwiające jest, że człowiek nie zauważa Stwórcy swego życia. A jeszcze bardziej dziwi, że człowiek może odwrócić się od Boga i w ten sposób niszczyć siebie i swoich bliźnich.

Jeśli człowiek umieści Boga na pierwszym miejscu wtedy z pewnością znajdzie czas na modlitwę, na spotkanie z Bogiem. Jeśli człowiek szczerze szuka Boga, a nie wie gdzie mógłby Go odnaleźć, powinien zacząć się modlić, modlić się codziennie. Nie zawsze będzie to łatwe, ale zawsze zbawienne. Na to, co kochamy na pewno znajdziemy czas. Jeśli człowiek kocha siebie to będzie się starał znaleźć czas na modlitwę, na spotkanie z Bogiem, który uzdrawia, zbawia i daje siłę do życia i do dawania świadectwa o Tym, który jest miłością i pokojem. Bez Boga we wszystkim jesteśmy bezsilni i słabi. Nie możemy przebaczać, kochać i dawać świadectwa o Bogu, który jest żywy i który tęskni za nami, którzy jesteśmy Jego dziećmi. Wierzyć Bogu to znaczy zawierzyć się Jemu. Odważyć się skoczyć w Boże ręce. Wtedy doświadczymy, że On nas podtrzymuje w każdej chwili naszego życia.

Maryja prowadzi nas do Boga, obiecując Swoją obecność i orędowanie. Darowuje nam miłość Swego Serca, która jest delikatna, wrażliwa i zbawienna. Prośmy Maryję, aby nie pozostawała daleko od nas, lecz była blisko obecną Matką, która nie odtrąca nikogo, kto się do Niej ucieka i Ją o pomoc poprosi. Posłuchajmy Jej, abyśmy już teraz mogli doświadczyć przedsmaku nieba w życiu osobistym i rodzinnym.

o. Ljubo Kurtović OFM
Medziugorje, 26 lutego 2005 r.


Dla porównanii z innou językovou verzijou

Aby Bóg żył w waszych sercach, musicie kochać.

`