Rozważanie do Orędzie iz Medziugorje, 25. październik 2005r.

JESTEM DLA WAS DAREM


 

Orędzie iz Medziugorje, 25. październik 2005r. [O]

Dziatki, wierzcie, módlcie się i kochajcie, a Bóg będzie blisko was. Obdarzy was wszystkimi łaskami, o które Go prosicie. Jestem darem dla was, bowiem Bóg, z dnia na dzień, pozwala mi być z wami i kochać każdego z was niezmierną miłością. Dlatego, dziatki, w modlitwie i pokorze otwórzcie wasze serca i bądźcie świadkami mojej obecności. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Matka Boża przyszła by nas poprowadzić do Jezusa Zbawiciela. Tylko w Jego Imieniu jest nasze zbawienie i nasze życie. Maryja już 24 lata i 4 miesiące pokazuje nam drogę, wzywa nas. Bóg jest z nami. Jezus obiecał nam: „Jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata.” Bóg w każdej chwili jest z nami. I to nie jest problem. Problemem jest to, że my nie zawsze jesteśmy z Nim. Bóg zawsze pozostaje wierny. Nigdy i nikogo nie oszukał, ani nie rozczarował się ten, kto Mu zaufał.

Maryja Panna uczy nas, że należy wierzyć, modlić się i kochać byśmy byli z Bogiem. Chrześcijaństwo jest drogą i nieustannym poszukiwaniem Boga. Tylko ten kto szuka – znajdzie, kto prosi – otrzyma, kto puka – temu otworzą, obiecuje nam Jezus.

Bóg tylko czeka, abyśmy go poprosili, czeka na naszą modlitwę i na nasze zaufanie. Należy się postarać by nasza modlitwa nie była mała, egoistyczna ale wielka jak wielki jest Bóg. W modlitwie jedynie jest ważne szukanie Boga. Kiedy Go znajdziemy i spotkamy wtedy będziemy mieć wszystko. Kiedy Boga umieścimy na pierwszym miejscu wtedy wszystko inne znajdzie swoje miejsce.

Bóg jest blisko nas. „Bo w Nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy” (Dz 17, 28). Dlatego Boga możemy doświadczyć, przeżyć. Bóg jest osobą i dlatego jedynie możemy Go poznać przez swoją osobę, serce. Boga możemy poznać bo On odkrywa przed nami nieustannie niezmierną miłość do nas. Matka Boża przez czas swoich objawień odkrywa i mówi o treści Jej serca, które niezmiernie kocha. Matka Boża daruje nam swoje zaufanie, a to jest dar, to jest łaska. W tym zaufaniu wyraża samą siebie. Jeśli Jej jako Matce zaufamy, poznajemy Ją. Wtedy głębia, piękno i czystość Jej serca coraz bardziej przyciąga nas do Niej.

Matka Boża tak bardzo pragnie abyśmy byli blisko Boga. Dlatego mówi nam: „Wierzcie, módlcie się i kochajcie”. Jedynie w czasie rozmowy z Bogiem, jeśli klęczymy przed Nim i modlimy się, On odkrywa się przed nami i daruje nam swe bogactwo.

Pewna kobieta mówi, że w czasie adoracji w kościele przeżyła chwilę, że Bóg jest w istocie bardzo prosty i że jedynie w prostocie można Go poznać. Odczuła tę dobroć, delikatność i była przepełniona jasnością, pięknem i prawdą, która odkryła się przed nią w tej chwili. Zmieniło ją to, od tamtego czasu jest inna. Mówi, że od tego czasu problemy nie są barierą w życiu. Doświadczyła pewności, że Bóg istnieje i że towarzyszy nam.

Jest to doświadczenie wielu ludzi również tu w Medziugorju. Z nami jest Matka Maryja, Ją możemy spotkać, przeżyć. Po spotkaniu z Nią życie nie jest już takie same, staje się inne, nowe, przemienione. Potrzebujemy doświadczeń życiowych abyśmy byli mądrzy, roztropni, trzeźwi. Młodzieńczy zachwyt bez względu na to jakby był szlachetny szybko znika. Matka Boża pragnie nas prowadzić nie ku powierzchownemu optymizmowi, ale ku prawdziwej mądrości życia, do której dochodzimy i przez cierpienie i ból, które rodzą w nas nowe życie. Niech Maryja jako Matka prowadzi nas nieustannie ścieżkami prowadzącymi do Boga. Niech Matka Maryja prowadzi nas ku nowemu życiu z Bogiem.

o. Ljubo Kurtović, OFM
Medziugorje, 26 października 2005 r.


Dla porównanii z innou językovou verzijou

Aby Bóg żył w waszych sercach, musicie kochać.

`