Rozważanie do Orędzie iz Medziugorje, 25. marzec 2006r.

PROWADZĘ WAS DROGĄ ŚWIĘTOŚCI


 

Orędzie iz Medziugorje, 25. marzec 2006r. [O]

Dziatki, odwagi! Zdecydowałam się prowadzić was drogą świętości. Wyrzeknijcie się grzechów i pójdźcie drogą zbawienia, drogą, którą wybrał mój Syn. Bóg znajdzie dla was drogę radości poprzez każdą waszą mękę i cierpienie. Dlatego, dziatki, módlcie się. Jesteśmy blisko was ze swoją miłością. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Najświętsza Maryja Panna swe matczyne orędzie rozpoczyna w tym miesiącu od słów: „Dziatki, odwagi!” Matka pragnie nam dodać odwagi, obudzić i dać motywację swoim dzieciom w drodze do świętości. Tak, jak powiedziała w orędziu: „Drogie dzieci, przyszłam wam pomóc, bo nie możecie sami”. Maryja jest pełna łaski i pragnie wszystkiego tego co najlepsze dla swoich dzieci, a to jest świętość.

Wszyscy w Kościele wezwani jesteśmy do świętości. Śp. papież Jan Paweł II podkreślał: „Bez wahania mówię, że perspektywą, w której należałoby umieścić całą drogę duszpasterską jest świętość. Bezsensowne byłoby zadowolenie się życiową przeciętnością i życie pod znakiem etyki minimalistycznej i powierzchownej religijności.” Błogosławiona Matka Teresa mówiła: „Świętość nie jest luksusem dla wybrańców, ale zadaniem dla wszystkich.” Ideałem chrześcijańskiej świętości nie jest jakiś rodzaj wyjątkowego życia, którym mogą żyć jedynie wybrani „giganci” świętości. Chęć bycia świętym to pragnienie, by stawać się coraz bardziej podobnym do osoby, którą kochamy. Człowiek przemienia się w ideał, który przed nim stoi. Mamy najpiękniejszą, najświętszą i najczystszą Matkę, Maryję Pannę.

Ona jest Błogosławiona, bowiem uwierzyła. Jej największą chwałą jest to, że nie posiada niczego na własność, nie zatrzymała niczego ze swojego „ja” czym mogłaby się chełpić, a czegokolwiek się podejmowała nie pracowała tylko dla siebie. Była wolna od wszelkiej zmazy egoizmu, który mógł zaciemnić światłość Bożą w Jej sercu. Maryja była w pełni wolna od wszelkiego grzechu i czysta niczym kryształowe szkło w bardzo czystym oknie, które nie ma innego celu jak tylko przepuszczać światło słoneczne.

Właśnie tym światłem Bożym przez objawienia i przez swoją bliskość pragnie rozjaśnić każde serce, motywować i poprowadzić każdego drogą świętości.

Aby człowiek mógł przemieścić się w inne miejsce, musi opuścić to, w którym się znajduje. Dlatego mówi nam: „Wyrzeknijcie się grzechu i wszystkiego, co was wiąże”. Miejcie odwagę powiedzieć NIE grzechowi i TAK Bogu.

Jezus był kuszony, cierpiał, został zamęczony i zabity. Dla nas wybrał drogę zbawienia. Dla nas wszystko to uczynił, ale nie zamiast nas. Nie chce i nie podejmie zamiast nas decyzji o naszej wieczności. Posyła nam Swoją i naszą Matkę, abyśmy zdecydowali się na życie, a nie na śmierć.

Bóg ma rozwiązania nawet w najcięższych mękach i cierpieniu. Z Bogiem nic nie jest tragiczne. O tym daje nam świadectwo Matka Boża i dodaje nam odwagi, żebyśmy nigdy nie zaniechali modlitwy, jako środka, który nas zachowa na drodze zbawienia i pomoże, abyśmy się nie zgubili.

Dziękujemy Ci Maryjo za pewność, którą wlewasz w nasze serca pełne niepewności. Dziękujemy Ci, bo przynosisz nam Jezusa i prowadzisz nas do Jezusa.

o. Ljubo Kurtović OFM
Medziugorje, 26 marca 2006 r.


Dla porównanii z innou językovou verzijou

Aby Bóg żył w waszych sercach, musicie kochać.

`