Rozważanie do Orędzie iz Medziugorje, 25. maj 2006r.

POKÓJ, KTÓRY DAJE WAM BÓG


 

Orędzie iz Medziugorje, 25. maj 2006r. [O]

Drogie dzieci! Również dziś wzywam was, abyście wprowadzili w praktykę i żyli orędziami, które wam daję. Dziatki, zdecydujcie się na świętość i myślcie o raju. Tylko w ten sposób w waszym sercu będziecie mieć pokój, którego nikt nie będzie mógł zniszczyć. Pokój jest darem, który Bóg daje wam na modlitwie. Dziatki, proście i starajcie się ze wszystkich sił, aby pokój zwyciężył w waszych sercach i na świecie. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

W wielu orędziach Najświętsza Maryja Panna zwracała uwagę na ważność swoich słów, kierowanych do nas przez wszystkie lata objawień. Mówiła nam: „Wzywam, byście przeżywali i przyjmowali moje orędzia“ (21. 03. 1985 r.). „Wzywam was, byście w pokorze żyli zgodnie z wszystkimi orędziami, które wam daję “ (20. 09. 1985 r.). „Odnówcie orędzia, które wam daję. (26. 09. 1985 r.). „Jeśli realizujecie orędzia, to urzeczywistniacie ziarno świętości“ (10. 10. 1985 r.). „Moim zaproszeniem jest orędzie, które daję wam do codziennego wprowadzenia w życie, szczególnie po to, bym mogła was, dziatki, poprowadzić bliżej Serca Jezusowego” (25. 10. 1988 r.). „Dziatki, czytajcie każdego dnia orędzia, które wam dałam, przemieniajcie je w życie.” (25. 12. 1989 r.). „Żyjcie moimi orędziami i wprowadźcie w życie każde słowo, które wam daję.” (25. 06. 2002 r.).

Orędzia są nie niczym innym jak tylko Ewangelią, wypowiedzianą prostymi słowami i matczynym sercem. Słowa te zrozumiałe są dla każdego. Pewne jest, że Maryja myśli poważnie, nie chce igrać z naszym życiem.

Matka Maryja pragnie dla nas świętości, chce byśmy ją osiągnęli i żyli nią codziennie. Matka życzy jak najlepiej swoim dzieciom. W orędziu z 25. 05. 1987 r. podkreśla: „Pragnę, by każdy z was był szczęśliwy tutaj na ziemi i by każdy z was był ze mną w Niebie.” Można przyjąć za pewnik, że nie przyszła, by nam coś ukraść lub pozbawić nas radości życia. Ona wie dobrze, że jedynie z Bogiem możemy być szczęśliwi i to już tu na ziemi. Ona jest pełna łaski, bo pełna jest Boga, którego nam daruje i do którego nas prowadzi.

Św. Paweł przypomina: „Nasza bowiem ojczyzna jest w niebie. Stamtąd też jako Zbawcy wyczekujemy Pana naszego Jezusa Chrystusa“ (Flp 3, 20). Matka Niebieska w tym orędziu chce ukierunkować nasze serca mówiąc abyśmy myśleli o raju. Do raju, do nieba wchodzimy teraz, tu na ziemi decydujemy, po której staniemy stronie. Tu decydujemy czy zaufamy Bogu i wszystkie swoje troski zostawimy Jemu albo pogrążymy się w troskach.

Doświadczenie mówi, że tak wiele spraw kradnie pokój człowiekowi. Życie przynosi liczne powody do niepokoju. Troski, pośpiech, nieumiarkowanie, brak akceptacji siebie samego i sytuacji życiowych to tylko niektóre z przyczyn niepokoju. Maryja zna nasze lęki, niepokoje i troski. Dlatego w tym orędziu zwraca się do nas jak matka.

„Powierz Panu swoją drogę i zaufaj Mu: On sam będzie działał” (Ps 37, 5). To jest droga, która poprowadzi nas i pozwoli osiągnąć pokój, który daje Jezus. On mówi nam: „ Nie troszczcie się więc zbytnio, Przypatrzcie się liliom na polu i ptakom w powietrzu. Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie” (por. Mt 6, 25). Jest pewne, że powinniśmy najpierw uczynić wszystko, co jest w naszej mocy, a potem pełni ufności oddać się Bogu. Maryja tyle razy przypominała, a i cała chrześcijańska tradycja też mówi o środkach, które pozwalają na uzyskanie pokoju. Są to modlitwa i post. Nie służą temu abyśmy wypadli dobrze przed ludźmi. Celem modlitwy i postu jest znalezienie przestrzeni w sobie, w której człowiek może być sam na sam z Bogiem. W nas znajduje się miejsce ciszy, gdzie panuje Bóg. To jest Boże Królestwo w nas. W tej przestrzeni znikają troski. Kiedy mam pokój, mam Boga we własnym sercu, wtedy nie muszę się martwić czy zdołam sprostać ludzkim wymaganiom. Ludzie ze swymi oczekiwaniami i osądami nie mają wstępu do tego miejsca, gdzie Bóg przebywa w nas. Bóg rzeczywiście jest prawdziwym wyzwoleniem człowieka z trosk. Niech słowa orędzia Matki Bożej poprowadzą nas dziś do doświadczenia pokoju i do spotkania z Bogiem.

o. Ljubo Kurtović, OFM
Medziugorje, 26 maja 2006 r.


Dla porównanii z innou językovou verzijou

Aby Bóg żył w waszych sercach, musicie kochać.

`