Orędzie iz Medziugorje, 25. czerwiec 2006r. - Coroczne objawienie Matki Bożej Ivance


 

Orędzie iz Medziugorje, 25. czerwiec 2006r. [O] - Coroczne objawienie Matki Bożej Ivance

Objawienie trwało 7 minut, Ivanka miała je w swoim domu rodzinnym. W czasie objawienia obecna była tylko najbliższa rodzina: mąż i troje dzieci.
Matka Boża przekazała następujące orędzie:
Drogie dzieci, dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie. Módlcie się, módlcie się, módlcie się.
Matka Boża była radosna i mówiła Iwance o siódmej tajemnicy.
Dla porównanii z innou językovou verzijou

Aby Bóg żył w waszych sercach, musicie kochać.

`