Rozważanie do Orędzie iz Medziugorje, 25. lipiec 2006r.

SZUKAJCIE CZASU DLA DUSZY


 

Orędzie iz Medziugorje, 25. lipiec 2006r. [O]

Drogie dzieci! Dziatki, nie myślcie teraz jedynie o wypoczynku dla ciała, ale szukajcie też czasu dla duszy. Niech Duch Święty przemawia do was w ciszy i pozwólcie Mu, by was nawracał i przemieniał. Jestem z wami i oręduję przed Bogiem za każdym z was. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Maryja jest Matką, a matka idzie z nami, bo jesteśmy Jej dzieci, myśli o nas i troszczy się o nas. W tym czasie kiedy wielu ludzi myśli o odpoczynku i wyjeżdżają na wakacje Matka Maryja wzywa nas do prawdziwego odpoczynku potrzebnego człowiekowi. Jezus powiedział do swoich uczniów, po tym jak powrócili z podróży misyjnej: Udajcie się w miejsce pustynne i odpocznijcie. Człowiek potrzebuje odpoczynku. Życie składa się z pracy i odpoczynku. Bardziej jednak niż najcięższa praca męczy człowieka życie bez porządku, brak umiaru i przesada.

Maryja wie, że człowiek to nie tylko ciało, ale i dusza. Oszukujemy się jeśli myślimy, że jedynie ciało jest zmęczone i że tylko ciało potrzebuje wypoczynku. Potrzebujemy pełnego wypoczynku. To znaczy, że nie wystarczy, by dać wytchnienie jedynie ciału. Wielu ludzi wraca z wakacji tak zmęczonych, że muszą odpoczywać po wakacjach. Dzieje się tak bowiem duch człowieka nie wypoczął i nie napełnił się siłą Bożą. Pełny wypoczynek dla psychiki,ciała i ducha odbywa się w ciszy i spokoju. Prawdziwa cisza nie jest jednak nieobecnością zewnętrznego zgiełku i gwaru. Prawdziwa cisza jest spokojem od grzechu i winy, wolnością od brudnych i niegodnych słów, jest to porzucenie czarnych myśli i złych planów. Pełny wypoczynek nastaje wtedy, gdy zdecydujemy się być szlachetni i wybaczać wszystkim. Kiedy pokajamy się za grzechy i zdecydujemy się żyć inaczej.

Jezus nas wzywa: „Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście a ja was pokrzepię.” Odpoczynkiem jest modlitwa do Ducha Świętego, aby pomógł duszy, aby przyszedł i pocieszył nasze serce, aby nas nawrócił i przemienił. Odpoczynek to chwile, kiedy przyjaźnimy się z Bogiem, który planuje i trzyma w swoich dłoniach nasze życie. Odpoczynek jest to w istocie spotkanie z naszą duszą. Dlatego potrzebne są chwile kiedy zatrzymamy się, aby nasza dusza mogła nas spotkać. Odpoczynek to nie jest nieróbstwo. Odpoczynek to praca serca i duszy. W czasie odpoczynku pozwalamy Duchowi, by nas wypełnił i umocnił. Dlatego jeśli na wakacjach odpoczywamy od Boga, modlitwy i Ducha Bożego wracamy do domu jeszcze bardziej zmęczeni, a nie wypoczęci.

Matka Maryja wzywa nas, swoje dzieci, abyśmy szukali czasu dla duszy i strefy ciszy, aby Duch Święty mógł dać wytchnienie wszyskiemu temu co jest w nas zmęczone, uzdrowić to co jest zranione, umocnić to co jest słabe. Jeśli prawdziwie kochamy siebie posłuchamy słów i wezwań Matki Maryi, która również dziś nie przestaje mówić i w miłości wzywać i współcierpieć z nami. Niech Duch Święty swoim światłem i siłą nawiedzi nas w naszym życiu, abyśmy doświadczyli prawdziwego wytchnienia i pokoju, który daje Bóg.

o. Ljubo Kurtović, OFM
Medziugorje, 26 lipca 2006 r.


Dla porównanii z innou językovou verzijou

Aby Bóg żył w waszych sercach, musicie kochać.

`