Orędzie iz Medziugorje, 2. maj 2007r. - Orędzie dla Mirjany


 

Orędzie iz Medziugorje, 2. maj 2007r. [O] - Orędzie dla Mirjany

Drogie dzieci. Dziś przychodzę do was z macierzyńskim pragnieniem, abyście oddali mi wasze serca. Kochane dzieci, dajcie mi je z ufnością i bez strachu. Ja w wasze serca złożę mojego Syna i Jego miłosierdzie. W ten sposób kochane dzieci, spojrzycie na świat innymi oczami. I zobaczycie waszego bliźniego, odczujecie jego bóle i jego cierpienia. Nie odwracajcie głowy od tych, którzy cierpią, gdyż w takim razie mój Syn odwróci swoją od tych, co tak czynią. Dzieci, nie ociągajcie się.
Dla porównanii z innou językovou verzijou

Aby Bóg żył w waszych sercach, musicie kochać.

`