Orędzie iz Medziugorje, 2. wrzesień 2007r. - Orędzie dla Mirjany


 

Orędzie iz Medziugorje, 2. wrzesień 2007r. [O] - Orędzie dla Mirjany

Drogie dzieci, w tych czasach Bożych znaków nie bójcie się ponieważ ja jestem z wami. Wielka miłość Boga posyła mnie, abym prowadziła was do zbawienia. Dajcie mi wasze serca proste, oczyszczone przez post i modlitwę. Tylko w prostocie waszych serc jest wasze zbawienie. Ja będę z wami i was poprowadzę. Dziękuję.
Dla porównanii z innou językovou verzijou

Aby Bóg żył w waszych sercach, musicie kochać.

`