Rozważanie do Orędzie iz Medziugorje, 25. wrzesień 2007r.

Modlitwa – Droga do miłości doskonałej


 

Orędzie iz Medziugorje, 25. wrzesień 2007r. [O]

Drogie dzieci! Również dziś wzywam was, by wasze serca płonęły jak najgorętszą miłością do Ukrzyżowanego i byście nie zapomnieli, że oddał Swe życie z miłości do was, abyście i wy zostali zbawieni. Dziatki, medytujcie i módlcie się, aby wasze serce otworzyło się na Bożą miłość. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Matka Boża w ostatnim orędziu słowami Matki zachęca nas do większej miłości względem Ukrzyżowanego. Miłość ta musi płynąć z głębi serca, bowiem serce stanowi istotę człowieka. Możemy powiedzieć, że serce to człowiek. Matka Boża wiele razy wzywała nas, abyśmy się przebudzili, abyśmy zaczęli kochać, bo miłość przynosi owoce. Bezpośrednio do Bożego Serca docierają jedynie uczynki czynione z miłości i modlitwy odmawiane z miłości.

Bóg dla nas uczynił wszystko, posłał nam Swego Syna, aby każdy żył i przez Niego miał życie wieczne (por. 1 J 5, 11-13). Bóg niczego nie pragnie tak mocno jak zbawienia człowieka. A jeśli Bóg tak bardzo tego pragnie, to dlaczego się sprzeciwiamy, to dlaczego się w pełni na Niego nie otworzymy.

W drugiej części orędzia Matka Boża wzywa nas do medytowania Słowa Bożego, tak aby przenikało do wnętrza naszej duszy i coraz to więcej rozpaliło pragnienie Boga w naszym sercu. Im bardziej wczujemy się w Słowo Boże, pragnienie staje się większe. Jest to pragnienie, które wie, że prawdziwe szczęście pochodzi jedynie od Boga. Matka Boża bowiem strzegła Słowa Bożego w swoim sercu, żyła nim i rozważała je (por. Łk 2, 19.51).

Najświętsza Maryja Panna jest wzorem Kościoła również ze względu na to, że jest Panną modlącą się (Virgo orans), a równocześnie swoim przykładem zachęca nas do właściwej postawy modlitewnej. Matka Boża często wzywa nas do modlitwy, a to dlatego, że nie umiemy się modlić i pozostajemy obojętni. Niektórzy modlą się jedynie kiedy jest im ciężko lub kiedy uciskają ich krzyże, cierpienia, niewole. Nie tylko wtedy należy się modlić. Do modlitwy jesteśmy wezwani również wtedy, gdy jest nam dobrze, kiedy wszystko się udaje. Wtedy przede wszystkim należy odmawiać modlitwę dziękczynienia, żeby Bóg nam błogosławił i pomnożył dawane dary. Modlitwa nie jest dodatkiem, ale modlitwa jest sprawą na wagę życia i śmierci. Tak jak tonący potrzebuje powietrza tak i każda osoba wierząca potrzebuje modlitwy, bo dzięki niej płynie łaska, a my wznosimy serca do Boga. Gdy myślimy o Maryi, Matce Słowa Wcielonego i Nauczycielce życia duchowego podziękujmy Jej, że nas wychowuje i naucza w swej szkole miłości.

o. Danko Perutina, OFM
Medziugorje, 26 września 2007 r.

Dla porównanii z innou językovou verzijou

Aby Bóg żył w waszych sercach, musicie kochać.

`