Rozważanie do Orędzie iz Medziugorje, 25. grudzień 2007r.

Jezus Chrystus jest królem naszych serc


 

Orędzie iz Medziugorje, 25. grudzień 2007r. [O]

Drogie dzieci! Z wielką radością niosę wam Króla Pokoju, by was pobłogosławił swoim błogosławieństwem. Oddajcie Mu pokłon i ofiarujcie czas Stwórcy, którego pragnie wasze serce. Nie zapominajcie, że jesteście pielgrzymami na tej ziemi i że dobra materialne mogą wam sprawić niewielką radość, a dzięki memu Synowi darowane jest wam życie wieczne. Jestem z wami dlatego, by was poprowadzić do tego, czego pragnie wasze serce. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Dziś, w dzień Bożego Narodzenia, Matka Boża w orędziu mówi, że z wielką radością przynosi nam Króla Pokoju, by nas pobłogosławił. Boże Narodzenie to z pewnością jeden z najpiękniejszych dni w roku, nawet dla osób, które przeżywają go na własny sposób. Jest to najpiękniejszy dzień w historii ludzkości, bowiem narodził się Król Pokoju.

Program życia Jezusa, a i naszego życia zawarty jest w anielskiej pieśni, śpiewanej przy narodzeniu Jezusa: Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania (Łk 2, 14). Za każdym razem, gdy w czasie modlitwy zwracamy się do Boga, Bóg przychodzi do nas wypełniając nasze serce pokojem. Tylko jeśli pokój jest w nas możemy głosić pokój wokół nas. Serce człowieka staje się niespokojne, gdy zostanie zarażone grzechem lub kiedy odwróci się od Boga. Grzech psuje człowieka, który jest obrazem Bożym, a człowiek sieje wokół siebie niezadowolenie. Jedyny sposób, by człowiek się nawrócił, przemienił i powrócił do synostwa Bożego jest sakrament spowiedzi, do którego przed Bożym Narodzeniem przystąpiło wielu ludzi, by pojednać się z Bogiem. Za każdym razem, gdy Jezus przychodzi do nas, do naszego serca, czyni go pięknym, bowiem dlatego przyszedł na ziemię.

Matka Boża wzywa nas byśmy Stwórcy, którego pragnie nasze serce, poświęcili więcej czasu. Poświęcić więcej czasu to znaczy więcej się modlić. Jeśli choć trochę więcej codziennie się modlimy wzrasta nasza przyjaźń z Jezusem, On wchodzi do naszego życia, błogosławi nasz dzień i wszystko co robimy, oświeca nasz umysł i ogrzewa nasze serce.

Na ziemi jesteśmy jedynie pielgrzymami. Ci, którzy wcześniej przyszli, wcześniej odchodzą. Małe ziemskie sprawy mogą nam czasami przeszkodzić, w drodze do większego dobra. W Jezusie otwarła się dla nas brama do życia wiecznego. Przez wszystkie te lata objawień Matka Boża uczy nas jak dojść do życia wiecznego, uczy nas modlitwy.

Matka Boża odkrywa przed nami prawdziwy sens Bożego Narodzenia, który lepiej możemy zrozumieć jeśli patrzymy na Tę, która od początku była obecna w tajemnicy zbawienia Chrystusowego, posiadając cnoty takie jak wiara, nadzieja, miłość, pokora, milczenie i radość. Pokora jest kluczem, pomagającym nam w otwarciu serca Bogu, aby mógł tam wejść i je przemienić. Jedynie poprzez całkowite oddanie Bogu możemy przejść drogę od serca wypełnionego fałszywą dumą czy pychą do serca wypełnionego prawdziwą pokorą i miłością.

o. Danko Perutina, OFM
Medziugorje, 26 grudnia 2007 r.

Dla porównanii z innou językovou verzijou

Aby Bóg żył w waszych sercach, musicie kochać.

`