Orędzie iz Medziugorje, 2. luty 2008r. - Orędzie dla Mirjany


 

Orędzie iz Medziugorje, 2. luty 2008r. [O] - Orędzie dla Mirjany

Drogie dzieci, jestem z wami! Tak, jak matka gromadzę was, ponieważ pragnę wykreślić z waszych serc to, co teraz widzę. Przyjmijcie miłość mego Syna i wyrzućcie z serca strach, ból, cierpienie i rozczarowanie. Wybrałam was w sposób szczególny, abyście byli światłem miłości mojego Syna. Dziękuję wam.
Dla porównanii z innou językovou verzijou

Aby Bóg żył w waszych sercach, musicie kochać.

`