Orędzie iz Medziugorje, 2. marzec 2008r. - Orędzie dla Mirjany


 

Orędzie iz Medziugorje, 2. marzec 2008r. [O] - Orędzie dla Mirjany

Drogie dzieci, proszę was w sposób szczególny w tym czasie Wielkiego Postu, abyście odpowiedzieli na miłość mojego Syna, który wybrał was w sposób szczególny i posłał mnie do was. Oczyśćcie się z waszych grzechów, a w Jezusie moim Synu, rozpoznacie ofiarę pojednania, którą On wam ofiarował, za grzechy świata całego. Aby On mógł być jedynym sensem waszego życia, aby wasze życie było służbą dla miłości Bożej, mojego Syna. Dziękuję moje drogie dzieci.
Dla porównanii z innou językovou verzijou

Aby Bóg żył w waszych sercach, musicie kochać.

`