Orędzie iz Medziugorje, 30. maj 2008r. - Objawienie dla Ivana

Other languages: Polski, Português

 

Orędzie iz Medziugorje, 30. maj 2008r. [O] - Objawienie dla Ivana

Drogie dzieci, również dziś Matka was prosi: módlcie się za moje dzieci, które oddaliły się od mojego Syna. Módlcie się. Módlcie się, aby wróciły do mojego Syna i odnalazły w Nim pokój. Dziękuję, drogie dzieci, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.
Dla porównanii z innou językovou verzijou

Aby Bóg żył w waszych sercach, musicie kochać.

`