Orędzie iz Medziugorje, 2. czerwiec 2008r. - Orędzie dla Mirjany


 

Orędzie iz Medziugorje, 2. czerwiec 2008r. [O] - Orędzie dla Mirjany

Drogie dzieci, jestem z wami dzięki łasce Bożej, aby uczynić wielkimi, wielkimi w wierze i w miłości was wszystich: was, których serce przez grzech i przez winę stało się twarde jak kamień(*). A was, dusze pobożne, pragnę oświecić nowym światłem. Módlcie się, aby moja modlitwa znalazła serca otwarte, aby mogła oświecić je siłą wiary i otworzyć drogi miłości i nadziei. Wytrwajcie. Ja będę z wami.
Matka Boża pobłogosławiła wszystkich obecnych i wszystkie dewocjonalia.
(*) Kiedy Matka Boża to mówiła, popatrzyła na obecnych, do których się to odnosi, z bólem na twarzy i łzami w oczach.
Dla porównanii z innou językovou verzijou

Aby Bóg żył w waszych sercach, musicie kochać.

`