Rozważanie do Orędzie iz Medziugorje, 25. czerwiec 2008r.

Z radością nieście pokój i miłość


 

Orędzie iz Medziugorje, 25. czerwiec 2008r. [O]

Drogie dzieci! Również dzisiaj, z wielką radością w moim sercu, wzywam was, byście mnie naśladowali i słuchali moich orędzi. Z radością nieście pokój i miłość w tym niespokojnym świecie. Jestem z wami i wszystkich was błogosławię z moim Synem Jezusem Królem Pokoju. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Matka Boża dwadzieścia siedem lat temu przedstawiła się w Medziugorju jako Królowa Pokoju. Przez wszystkie te lata poucza nas cierpliwie jak prawdziwa matka, ale równocześnie wzywa do celebrowania i praktykowania sakramentów, do pokuty i nawrócenia, postu i adoracji Jezusa w Najświętszym Sakramencie. W orędziu skierowanym w dniu 27 Rocznicy Objawień, Matka Boża z wielką radością w sercu wzywa nas byśmy słuchali i wypełniali Jej orędzia. Podczas rozważania ostatniego orędzia, ale i pozostałych orędzi powinniśmy zawsze pamiętać o regule św. Ludwika de Montfort, która mówi: Przez Maryję do Jezusa! Maryja zawsze gromadzi nas wokół swego Syna. Wzywa nas do całkowitego oddania się Jezusowi, bowiem jedynie On może nas uczynić pełnymi osobami godnymi nieba. Matka Boża daje nam przykład jak pozostać wiernymi Bogu, jak żyć wiarą. Maryja od początku współpracowała w dziele Ducha Świętego. Dlatego Kościół, który jest dziełem Ducha Świętego modli się wspólnie z Tą, której Bóg uczynił wielkie rzeczy. Matka Boża stoi przed nami jako wielki dar, jako najpiękniejszy wizerunek Kościoła. Jej pełne prostoty słowa przyciągają ludzi z całego świata. Orędzia zrozumiałe są dla wszystkich od dziecka po staruszka, są zrozumiałe ponieważ pełne są miłości, a język miłości zrozumiały jest dla każdego.

Matka Boża wzywa nas byśmy nieśli pokój i miłość w tym niespokojnym świecie. Jesteśmy świadkami wielkich niebezpieczeństw czyhających na ród ludzki: wyścig zbrojeń, nieuleczalne choroby, ocieplenie globalne, niedostatek. Ludzie żyją w wielkim strachu. Matka Boża wie o tym i dlatego od początku objawień wzywa nas, abyśmy to właśnie my – wierzący chrześcijanie nieśli pokój i miłość w ten niespokojny świat. W trzecim dniu objawień Matka Boża skierowała pierwsze orędzie pokoju, mówiąc: „Pokój, pokój, pokój i tylko pokój!”. Po czym dwukrotnie powtórzyła: „Pokój musi zapanować pomiędzy człowiekiem i Bogiem, ale i pośród ludzi!” Prawdziwy pokój może przyjść jedynie od Boga, który poprzez Maryję w Chrystusie stał się „naszym pokojem” (Ef 2, 14). Tego pokoju „świat dać nie może” (J 14, 27) i dlatego Chrystus nakazał apostołom, by nieśli go światu (Mt 10, 11), aby ludzie stali się „synami pokoju” (Łk 10, 6). Niejednokrotnie jesteśmy skłonni, by źródeł niepokoju poszukiwać w innych ludziach, bo tak jest łatwiej. Jednakże tego źródła powinniśmy poszukać przede wszystkim w nas samych i usunąć je. Źródłem niepokoju zawsze jest grzech, którego trzeba się wyrzec, stwarzając warunki, by działał w nas Bóg.

Pod koniec orędzia Matka Boża nas błogosławi wraz ze swym Synem Jezusem, który jest Królem Pokoju. Szanowni Czciciele Królowej Pokoju, powiedzmy w sercu tak dla pokoju, zdecydujmy się na Boga i pozwólmy Jezusowi, by stał się w nas Drogą, Prawdą i Życiem.

o. Danko Perutina, OFM
Medziugorje, 26 czerwca 2008 r.


Dla porównanii z innou językovou verzijou

Aby Bóg żył w waszych sercach, musicie kochać.

`