Orędzie iz Medziugorje, 2. lipiec 2008r. - Orędzie dla Mirjany


 

Orędzie iz Medziugorje, 2. lipiec 2008r. [O] - Orędzie dla Mirjany

Drogie dzieci! Z matczyną miłością pragnę was ukierunkować na miłość bliźniego. Niech mój Syn będzie źródłem tej miłości. On, który mógł uczynić wszystko swoją mocą, wybrał miłość, dając wam przykład. Również i dzisiaj Bóg poprzez mnie przekazuje wam bezgraniczną dobroć, a wy moje dzieci, macie obowiązek odpowiedzieć na nią. Z taką samą dobrocią i hojnością odnoście się do dusz, które spotykacie. Niech wasza miłość ich nawraca. W ten sposób mój Syn i Jego miłość odrodzi się w was.
Matka Boża dodała: „Wasi pasterze muszą być w waszych sercach i w waszych modlitwach”
Dla porównanii z innou językovou verzijou

Aby Bóg żył w waszych sercach, musicie kochać.

`