Rozważanie do Orędzie iz Medziugorje, 25. lipiec 2008r.

Prawdziwy odpoczynek znajdziesz w Bogu


 

Orędzie iz Medziugorje, 25. lipiec 2008r. [O]

Drogie dzieci! W tym czasie, gdy myślicie o odpoczynku dla ciała, wzywam was do nawrócenia. Módlcie się i pracujcie tak, by wasze serce pragnęło Boga Stwórcy, który jest prawdziwym odpoczynkiem dla waszej duszy i ciała. Niech On odkryje przed wami swoje oblicze i niech obdarzy was swoim pokojem. Jestem z wami i oręduję za każdym z was przed Bogiem. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Jest okres urlopowy i ludzie zadają pytanie jak najlepiej spędzić czas wolny i porządnie wypocząć. Niektórzy wybierają góry, inni jadą nad morze, czytają książki lub wybierają się na spacer.

Matka Boża wzywa nas do innej formy wypoczynku i naucza nas, że prawdziwy wypoczynek jest częścią nawrócenia, a nawrócenie obejmuje całą osobę: ciało, duszę, słowa i uczynki. Św. Marek przytacza słowa Jezusa z początków działalności publicznej: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!” (Mk 1, 15). Nawrócenie nie polega jedynie na powierzchownym wypełnianiu przykazań Bożych. Polega ono na osobowym spotkaniu z Jezusem Chrystusem. Po takim spotkaniu człowiek staje się w pełni świadomy, kim jest i jaki jest, staje się świadomy swoich grzechów i słabości, ale również tego jak jest ważny i wartościowy. Po spotkaniu z Jezusem w człowieku budzi się pragnienie, by nie żyć więcej starym życiem, ale chęć rozpoczęcia nowego życia. Człowiek pozwala Jezusowi, by wszedł w jego dzień, w jego życie, w jego sposób bycia i myślenia.

Matka Boża w orędziu nas wzywa byśmy się modlili tak, aby nasze serce coraz to więcej pragnęło Boga Stwórcy, bowiem jedynie On może dać prawdziwe wytchnienie naszej duszy i ciału. Serce jest centrum człowieka i nikt nie ma dwóch serc, by jednym nienawidzić, a drugim kochać. Człowiek ma tylko jedno serce i dlatego należy się zdecydować na przebaczenie, pokój, miłość i zaufanie. Przebaczyć znaczy przyjąć drugiego człowieka do swego serca i zaakceptować go takim jakim jest. Św. Tomasz z Akwenu mówi, że serce człowieka stworzone jest na obraz i podobieństwo Boże, tak by kochało.

Okres wakacyjny jest dobrym momentem, by się zatrzymać i zacząć ponownie się modlić. Jest to czas na bardziej intensywne i głębsze spotkanie z Bogiem. Urlop jest okazją, by znaleźć więcej czasu dla przyjaciół, o których być może zapomnieliśmy. Można do nich zadzwonić i podzielić się dobrymi wiadomościami i decyzjami, które ostatnio podjęliśmy. Czas urlopowy jest okazją do całkowitej przemiany w życiu w odniesieniu do Boga, wobec innych i siebie samego. Wykorzystajmy również ten urlop, by nie minął na bezsensownym marnotrawstwie drogocennego czasu.

Matka Boża oręduje za nami przed Bogiem, prosząc Go o przebaczenie i łaskę dla nas. Ona towarzyszy nam w drodze, którą idziemy i dlatego nie powinniśmy się bać.

Na koniec przytoczę słowa Psalmu 62:

Spocznij jedynie w Bogu, duszo moja,
bo od Niego pochodzi moja nadzieja.
On jedynie skałą i zbawieniem moim,
On jest twierdzą moją, więc się nie zachwieję.
W Bogu jest zbawienie moje i moja chwała,
skała mojej mocy,
w Bogu moja ucieczka.
W każdym czasie Jemu ufaj, narodzie!
Przed Nim serca wasze wylejcie:
Bóg jest dla nas ucieczką!

o. Danko Perutina, OFM
Medziugorje 26 lipca 2008 r.


Dla porównanii z innou językovou verzijou

Aby Bóg żył w waszych sercach, musicie kochać.

`