Orędzie iz Medziugorje, 25. czerwiec 2009r. - Coroczne objawienie Matki Bożej wizjonerce Ivance


 

Orędzie iz Medziugorje, 25. czerwiec 2009r. [O] - Coroczne objawienie Matki Bożej wizjonerce Ivance

Objawienie trwało 10 minut, Ivanka miała je w swoim domu rodzinnym. W czasie objawienia obecna była tylko najbliższa rodzina: mąż i troje dzieci.
Po objawieniu Ivanka powiedziała: 'Matka Boża została ze mną przez 10 minut, mówiła o dziesiątej tajemnicy.Matka Boża powiedziała:'
Drogie dzieci, wzywam was, byście byli apostołami pokoju. Pokój, pokój, pokój.
Dla porównanii z innou językovou verzijou

Aby Bóg żył w waszych sercach, musicie kochać.

`