Orędzie iz Medziugorje, 25. lipiec 2009r.


 

Orędzie iz Medziugorje, 25. lipiec 2009r. [O]

Drogie dzieci! Niech ten czas będzie dla was czasem modlitwy. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.
Dla porównanii z innou językovou verzijou

Aby Bóg żył w waszych sercach, musicie kochać.

`