Orędzie iz Medziugorje, 2. grudzień 2009r. - Orędzie dla Mirjany


 

Orędzie iz Medziugorje, 2. grudzień 2009r. [O] - Orędzie dla Mirjany

Drogie dzieci, w tym czasie przygotowania i radosnego oczekiwania, ja jako Matka pragnę wam wskazać na rzecz najważniejszą: na waszą duszę. Czy w niej może narodzić się mój Syn? Czy jest oczyszczona prze miłość z kłamstwa, z pychy (wyniosłości), nienawiści i złośliwości (złości). Czy wasza dusza kocha kocha ponad wszystko Boga jako Ojca i brata w Chrystusie? Ja pokazuję wam drogę, która podniesie (uniesie) każdą duszę do całkowitego zjednoczenia z moim Synem. Pragnę, aby mój Syn narodził się w was. Jaka to radość dla mnie jako Matki! Dziękuje wam.
Dla porównanii z innou językovou verzijou

Aby Bóg żył w waszych sercach, musicie kochać.

`