Orędzie iz Medziugorje, 8. marzec 1984r.


 

Orędzie iz Medziugorje, 8. marzec 1984r. [O]

Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie! Dzieci drogie, nawracajcie się najpierw wy w parafii. To moje następne pragnienie. Wtedy będą mogli nawrócić się ci, którzy będą tutaj przybywać.
Dla porównanii z innou językovou verzijou

Aby Bóg żył w waszych sercach, musicie kochać.

`