Orędzie iz Medziugorje, 5. kwiecień 1984r.


 

Orędzie iz Medziugorje, 5. kwiecień 1984r. [O]

Drogie dzieci! Dziś wieczorem proszę was specjalnie o to, byście czcili Serce mego Syna Jezusa. Ofiarujcie zadośćuczynienie za rany zadane Sercu mego Syna. To Serce zostało zranione grzechami wszelkiego rodzaju. Dziękuję wam, że przybyliście i dziś.
Dla porównanii z innou językovou verzijou

Aby Bóg żył w waszych sercach, musicie kochać.

`