Orędzie iz Medziugorje, 26. kwiecień 1984r.


 

Orędzie iz Medziugorje, 26. kwiecień 1984r. [O]

Pani nie przekazała żadnego przesłania.
Dla porównanii z innou językovou verzijou

Aby Bóg żył w waszych sercach, musicie kochać.

`