Orędzie iz Medziugorje, 10. maj 1984r.


 

Orędzie iz Medziugorje, 10. maj 1984r. [O]

Wielu wiernych było wstrząśniętych ostatnim przesłaniem Pani. Niektórzy mieli wrażenie, że Pani nie zamierza więcej przekazywać przesłań dla parafii, lecz wieczorem Ona powiedziała:
Mówię do was i pragnę dalej mówić. Wy jedynie słuchacie moich wskazówek.
Dla porównanii z innou językovou verzijou

Aby Bóg żył w waszych sercach, musicie kochać.

`