Orędzie iz Medziugorje, 14. czerwiec 1984r.


 

Orędzie iz Medziugorje, 14. czerwiec 1984r. [O]

Nie zostało przekazane żadne przesłanie.
Dla porównanii z innou językovou verzijou

Aby Bóg żył w waszych sercach, musicie kochać.

`