Orędzie iz Medziugorje, 21. czerwiec 1984r.


 

Orędzie iz Medziugorje, 21. czerwiec 1984r. [O]

Módlcie się, módlcie, módlcie! Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.
Dla porównanii z innou językovou verzijou

Aby Bóg żył w waszych sercach, musicie kochać.

`