Orędzie iz Medziugorje, 28. czerwiec 1984r.


 

Orędzie iz Medziugorje, 28. czerwiec 1984r. [O]

Nie było specjalnego przesłania dla parafii.
Dla porównanii z innou językovou verzijou

Aby Bóg żył w waszych sercach, musicie kochać.

`