Orędzie iz Medziugorje, 11. sierpień 1984r.


 

Orędzie iz Medziugorje, 11. sierpień 1984r. [O]

Drogie dzieci! Módlcie się, gdyż szatan wciąż pragnie pogmatwać moje plany. Módlcie się sercem i w modlitwie ofiarujcie Jezusowi siebie.
Dla porównanii z innou językovou verzijou

Aby Bóg żył w waszych sercach, musicie kochać.

`