Orędzie iz Medziugorje, 6. wrzesień 1984r.


 

Orędzie iz Medziugorje, 6. wrzesień 1984r. [O]

Drogie dzieci! Bez modlitwy nie ma pokoju. Dlatego mówię wam, drogie dzieci, módlcie się przed krzyżem o pokój. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.
Dla porównanii z innou językovou verzijou

Aby Bóg żył w waszych sercach, musicie kochać.

`