Orędzie iz Medziugorje, 21. grudzień 1984r.


 

Orędzie iz Medziugorje, 21. grudzień 1984r. [O]

Posłanie dotyczące Bożego Narodzenia, przekazane Jelenie Vasilj (Jelena wraz z Marijaną Vasilj są drugą generacją nawiedzanych przez Matkę Bożą w Medziugorju, ale nie widzą Jej, tylko słyszą):
Pragnę, byście byli kwiatem, który zakwitnie w Boże Narodzenie dla Jezusa. Kwiatem, który nie przestanie kwitnąć z końcem świąt. Pragnę, by wasze serca były jak pasterze wobec Jezusa.
Dla porównanii z innou językovou verzijou

Aby Bóg żył w waszych sercach, musicie kochać.

`