Orędzie iz Medziugorje, 14. styczeń 1985r.


 

Orędzie iz Medziugorje, 14. styczeń 1985r. [O]

Przesłanie Pani za pośrednictwem Vicki:
Drogie moje dzieci! Szatan jest niesłychanie silny i wszelkimi sposobami pragnie przeszkodzić moim planom, które rozpoczęłam z wami. Módlcie się, tylko się módlcie i nie ustawajcie nawet na chwilę. Będę prosiła mego Syna o to, by spełniły się moje plany, które rozpoczęłam. Bądźcie cierpliwi i wytrwali w modlitwach! I nie możecie dopuścić do tego, by szatan pozbawił was odwagi. On ma silny wpływ na świat. Bądźcie ostrożni.
Dla porównanii z innou językovou verzijou

Aby Bóg żył w waszych sercach, musicie kochać.

`