Orędzie iz Medziugorje, 24. marzec 1985r. - - wigilia Zwiastowania


 

Orędzie iz Medziugorje, 24. marzec 1985r. [O] - - wigilia Zwiastowania

Dzisiaj pragnę wezwać was wszystkich do spowiedzi, nawet jeśli spowiadaliście się przed kilkoma dniami. Pragnę, byście moje święto wszyscy przeżyli w swoim wnętrzu. A nie możecie przeżyć, jeśli się Bogu nie oddacie w zupełności. Dlatego wzywam was do pojednania z Bogiem.
Dla porównanii z innou językovou verzijou

Aby Bóg żył w waszych sercach, musicie kochać.

`