Orędzie iz Medziugorje, 5. kwiecień 1985r. - - Wielki Piątek


 

Orędzie iz Medziugorje, 5. kwiecień 1985r. [O] - - Wielki Piątek

Przesłanie dane za pośrednictwem Ivanki:
Wy parafianie macie wielki i ciężki krzyż, lecz nie powinniście bać się go nosić. Tu jest mój Syn, który wam pomoże.
Dla porównanii z innou językovou verzijou

Aby Bóg żył w waszych sercach, musicie kochać.

`