Orędzie iz Medziugorje, 25. czerwiec 1985r.


 

Orędzie iz Medziugorje, 25. czerwiec 1985r. [O]

Wzywam was, byście wszystkich zachęcali do odmawiania różańca. Różańcem pokonacie wszelkie zło, jakim szatan ma teraz zamiar prześladować Kościół katolicki. Wszyscy księża odmawiajcie różaniec! Poświęćcie czas na modlitwę różańcową.
(To przesłanie Pani dała na pytanie Mariji Pavlović: Pani, co pragniesz polecić księżom?).
Dla porównanii z innou językovou verzijou

Aby Bóg żył w waszych sercach, musicie kochać.

`