Orędzie iz Medziugorje, 19. wrzesień 1985r.


 

Orędzie iz Medziugorje, 19. wrzesień 1985r. [O]

Nie było osobnego przesłania.
Dla porównanii z innou językovou verzijou

Aby Bóg żył w waszych sercach, musicie kochać.

`