Orędzie iz Medziugorje, 27. luty 1986r.


 

Orędzie iz Medziugorje, 27. luty 1986r. [O]

Drogie dzieci! Żyjcie w pokorze orędziami, które wam daję. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.
Dla porównanii z innou językovou verzijou

Aby Bóg żył w waszych sercach, musicie kochać.

`