filemtime() [function.filemtime.html]: stat failed for /data/medjugor/html/./data/default/temp/data-default-config.xml.php.dat.lck [mini-files.php, line 112]

Orędzie iz Medziugorje, 29. maj 1986r. - Medjugorje WebSite

Orędzie iz Medziugorje, 29. maj 1986r.


 

Orędzie iz Medziugorje, 29. maj 1986r. [O]

Drogie dzieci, dziś wzywam was, byście wcielali w życie miłość Boga i bliźniego. Bez miłości, Drogie dzieci, nic nie możecie. Dlatego was, drogie dzieci, wzywam, byście się wzajemnie miłowali. Tylko w ten sposób będziecie mogli kochać i przyjmować Mnie i wszystkich dookoła, którzy przybywają do waszej parafii. Wszyscy odczują poprzez was moją miłość. Dlatego proszę was, drogie dzieci, zacznijcie od dziś kochać żarliwą miłością; miłością, którą ja was miłuję. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.
Dla porównanii z innou językovou verzijou

Aby Bóg żył w waszych sercach, musicie kochać.

`