Orędzie iz Medziugorje, 25. listopad 1993r.


 

Orędzie iz Medziugorje, 25. listopad 1993r. [O]

Drogie dzieci! Wzywam was, abyście się przygotowali, jak nigdy dotąd, na przyjście Jezusa. Niech Dzieciątko Jezus zapanuje w waszych sercach, gdyż tylko wtedy będziecie szczęśliwi, kiedy Jezus będzie waszym przyjacielem. Nie będzie wam trudno wtedy modlić się, ofiarować siebie ani świadczyć o wielkości Jezusa w waszym życiu, bo On da wam siłę i radość. Jestem blisko was, oręduję i modlę się za wami. Kocham was wszystkich i błogosławię.
Dla porównanii z innou językovou verzijou

Aby Bóg żył w waszych sercach, musicie kochać.

`