Orędzie iz Medziugorje, 25. czerwiec 1995r. - Coroczne objawienie Matki Bożej Ivance

Other languages: English, Deutsch, Español, Français, Hrvatski, Italiano, Polski

 

Orędzie iz Medziugorje, 25. czerwiec 1995r. [O] - Coroczne objawienie Matki Bożej Ivance

Objawienie, trwające sześć minut Ivanka miała w swoim domu rodzinnym, po czym przekazała zgromadzonym orędzie Matki Bożej: "Matka Boża pobłogosławiła wszystkich obecnych w czasie objawienia. Mówiła o tajemnicach. Wezwała do modlitwy za rodziny, bo Szatan chce je zniszczyć. Oprócz tego Matka Boża wezwała wszystkich ludzi, aby głosili pokój."
Na koniec Ivanka dodała: "Teraz będę musiała poczekać jeszcze rok do ponownego spotkania."
Dla porównanii z innou językovou verzijou

Aby Bóg żył w waszych sercach, musicie kochać.

`