Orędzie iz Medziugorje, 25. czerwiec 1996r. - XV rocznica objawień


 

Orędzie iz Medziugorje, 25. czerwiec 1996r. [O] - XV rocznica objawień

Drogie dzieci! Dziś dziękuję wam za wszystkie ofiary, które w tych dniach Mi złożyliście. Drogie dzieci, wzywam was, abyście się otworzyli i zdecydowali na nawrócenie. Wasze serca, drogie dzieci, nie są jeszcze otwarte na Mnie, dlatego więc ponownie wzywam was, abyście się otworzyli w modlitwie na Ducha Świętego, gdyż On pomoże wam przemienić wasze kamienne serca z w serca z ciała. Drogie dzieci, dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie i że zdecydowaliście się pójść ze Mną ku świętości.
Dla porównanii z innou językovou verzijou

Aby Bóg żył w waszych sercach, musicie kochać.

`