Orędzie iz Medziugorje, 18. marzec 1998r. - Coroczne objawienie Matki Bożej Mirjanie


 

Orędzie iz Medziugorje, 18. marzec 1998r. [O] - Coroczne objawienie Matki Bożej Mirjanie

Objawienie trwało około 4 do 5 minut. Matka Boża mówiła Mirjanie o tajemnicach, błogosławiła wszystkich obecnych i przekazała następujące orędzie:
Drogie dzieci! Wzywam was, byście byli moją światłością, żebyście rozświetlili wszystkich tych, którzy jeszcze żyją w ciemności, abyście wypełnili ich serca Pokojem, moim Synem. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.
Dla porównanii z innou językovou verzijou

Aby Bóg żył w waszych sercach, musicie kochać.

`