Orędzie iz Medziugorje, 25. czerwiec 1998r. - XVII. Rocznica Objawień


 

Orędzie iz Medziugorje, 25. czerwiec 1998r. [O] - XVII. Rocznica Objawień

Drogie dzieci! Dzisiaj pragnę wam podziękować, że żyjecie moimi orędziami. Wszystkich was błogosławię swoim macierzyńskim błogosławieństwem i wszystkich was zanoszę przed mojego Syna Jezusa. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.
Dla porównanii z innou językovou verzijou

Aby Bóg żył w waszych sercach, musicie kochać.

`