Orędzie iz Medziugorje, 25. październik 1999r.


 

Orędzie iz Medziugorje, 25. październik 1999r. [O]

Drogie dzieci! Nie zapominajcie: To jest czas łaski, dlatego - módlcie się, módlcie się, módlcie się. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.
Dla porównanii z innou językovou verzijou

Aby Bóg żył w waszych sercach, musicie kochać.

`