Dr. Fra Slavko Barbarić, OFM - Medjugorje Website Updates

Dr. Fra Slavko Barbarić, OFM


Internet: www.medjugorje.hr ^

2005

Aby Bóg żył w waszych sercach, musicie kochać.

`